Tunhemskören i sin nuvarande form bildades vid årsskiftet 2009/2010 då dåvarande Tunhemskören och Vargökören slogs ihop till en ny kör.

Både Tunhemskören och Vargökören har en lång historia bakom sig och här finns en samling berättelser från många av de år som körerna spridit sångglädjen i Västra Tunhems församling och i andra sammanhang i bygden.

Tunhemskören

Historiskt sett har Tunhemskören funnits i lite olika skepnader genom årens lopp. Dokumentation finns rörande de två mest framträdande perioderna nämligen 1917 - slutet av 1950-talet samt 1986 - 2009. Under dessa perioder har kören fungerat under ledningen av två starka profiler nämligen Karl Jonson och Ruth Nordholm.

Den mångårige kantorn i Västra Tunhem, Karl Jonson, grundade kören 1917 och ledde den i 48 år fram till sin pension. Vid Karls pensionering lades kören ned eftersom man under många år inte haft någon nämnvärd nyrekrytering.

I samband med Västra Tunhems Hembygdsförenings 60-årsjubileum 1996 publicerades en artikel i jubileumsskriften skriven av Karl Jonsons dotter Astrid Persson där hon beskriver denna epok i Västra Tunhems musikliv. Innehållet i artikeln återfinns här.

1986 återuppstod Tunhemskören. Den här gången under ledning av kantor Ruth Nordholm. Hon var körens musikaliska ledare fram tills hon gick ner i arbetstid inför sin pension. Hösten 2009 togs kören över av kantor Lars Eklund som även efterträdde Ruth i tjänsten som kantor i Västra Tunhems pastorat när hon gick i pension.

En sammanställning över åren 1986-2009 går att läsa här.

Vargökören

Vargökören har genom åren haft några olika namn. Kören grundades 1935 under namnet Vargöns kapellkör. I slutet av 1980-talet bytte man namn till Vargöns Kyrkokör och ännu ett namnbyte gjordes 2005 då man antog namnet Vargökören.

Under sin långa verksamhetstid har kören haft ett antal körledare. De mest framträdande är Erik Svensson som var med från starten (och som grundade kören) fram till sin död 1966 och Ruth Nordholm som ledde kören 1976-1977 samt från 1986 fram tills hon gick i pension 2009.

Körledare har under åren varit:

1935-1966 Erik Svensson
1967-1974 Sture Lindén
1974-1975 Marie Louise Gustafsson
1976-1977 Ruth Nordholm
1977-1979 Birgitta Rask
1979-1985 Hans Göran Lilja
1986-2009 Ruth Nordholm
2009-2022 Lars Eklund